در حال نمایش 6 نتیجه

ترمیم جای سیت و زدن سیت

پاره شدن تسمه تایم موتورملی(EF7)و بریده شدن سوپاپ

ترمیم قسمت شاتون زده سیلندر

ترمیم قسمت شاتون زده سیلندر های چدنی و آلومینیومی به صورت تضمینی.

جوشکاری سرسیلندر هایما

کف کامل جوشکاری سرسیلندر هایما برای ارتقاع استاندارد که به دلیل جوش شدید خودرو انجام شد

سرسیلندر ریو

سرسیلندر ریو به دلیل کوتاهی کف، برای ارتفاع استاندارد

سرسیلندر ریو

سرسیلندر ریو:به دلیل چسب زدن غلط کفی سرسیلندر کانال های روغن بسته شده و روغن به میل سوپاپ نرسیده.و در

کفتراشی تمامی سرسیلندرها

کفتراشی تمامی سرسیلندر های سنگین و سبک