راه های ارتباطی

  • جاده رشت به فومن، بالاتر از سرای خاور، روبه روی الماس بتن، سوپاپ تراشی صادق
  • 09353077971
  • 09111487619
  • شعبه چچیلاس

شبکه های اجتماعی

جاده رشت به فومن، بالاتر از سرای خاور،روبه روی الماس بتن، سوپاپ تراشی صادق